Namen en merken

Namen en merken op deze site mogen wellicht niet zomaar worden gebruikt voor andere doeleinden zoals op deze site gebruikt en mogen zeker niet zomaar op andere sites worden vermeld, tenzij het een merknaam betreft die publiekelijk bekend is.


Afbeeldingen

De afbeeldingen gebruikt op deze site zijn ofwel vrij om te gebruiken ofwel vallen onder (mijn) auteursrecht. In geval het duidelijk is dat de afbeelding een publiek karakter heeft, staat het u vrij om de afbeelding te gebruiken.


Gegevens

Eventuele gegevens (c.q. data) die zich op deze site kunnen bevinden, mogen niet zonder meer worden overgenomen, tenzij dit publiekelijk toegankelijke gegevens betreffen.


Vragen?

Bij twijfel, neem even contact op.


Wie?

Een beetje achtergrond informatie.

Wat?

Wat zijn de specialiteiten?

Waarom?

Wat kan ReeStyle voor u betekenen?